Shavuot

שבועות

Shavuotשבועות

וְחַג שָׁבֻעֹת תַּעֲשֶׂה לְךָ בִּכּוּרֵי קְצִיר חִטִּים...

שמות לד:כב

You shall observe the Feast of Weeks, of the first fruits of the wheat harvest...

Exod 34:22

No items found.
Shavuot and Its History
The Book of Ruth
Torah Reading and Liturgy
Sinai Revelation in the Bible and History
Torah from Sinai / Torah from Heaven